Onze privacyverklaring

In onze privacyverklaring staat beschreven hoe we met je persoonlijke gegevens omgaan. Over privacy mag wat ons betreft geen onduidelijkheid bestaan. Daarom hebben we de privacyverklaring geschreven in duidelijke taal.

Verantwoordelijk voor deze privacyverklaring

Broos Productions B.V.,

Tuindersweg 49A
2676 BD in Maasdijk
Telefoon: 06-49 04 70 89
E-mail: info@broosproductions.nl

Hieronder vind je onze privacy principes en wat je in ieder geval moet weten over wat we met je gegevens doen.

Offerte en/of Opdracht

Als u bij Broos Productions B.V. een offerte aanvraag en/of een opdracht plaatst hebben we een aantal gegevens van u nodig. Zoals NAW-gegevens, e-mail adres en telefoonnummer. Dit is om contact met u te kunnen onderhouden en na het plaatsten van de order, de factuur te kunnen sturen. Deze gegevens worden opgeslagen in onze beveiligde database en worden alleen gebruikt om met u te communiceren.

Op welke “rechtsgronden” verwerken wij je gegevens?

Wij verwerken jouw gegevens omdat wij dit ofwel nodig hebben voor het aangaan of uitvoeren van de overeenkomst met jou, ofwel omdat we daartoe wettelijk verplicht zijn, ofwel met jouw toestemming.

Met welke externe partijen delen wij je gegevens?

In een aantal gevallen verstrekken we (waar nodig) je gegevens aan externe partijen. We zullen je gegevens echter nooit aan andere partijen doorverkopen. In sommige gevallen werken we samen met externe dienstverleners, zoals een transportbedrijf. Zij mogen je gegevens uitsluitend gebruiken voor het uitvoeren van de desbetreffende diensten. Jouw gegevens mogen ze niet zelfstandig gebruiken of doorgeven. Ook kan het zijn dat we door overheidsinstanties of andere partijen wettelijk worden verplicht om jouw gegevens af te staan. We delen dan alleen de strikt noodzakelijke gegevens.

Hoe lang worden je gegevens bewaard?

Je gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk of langer dan de wet voorschrijft.

Je gegevens wijzigen of wissen?

Als je graag wilt weten welke gegevens we van je hebben, kan je dat aan ons vragen. Mochten bepaalde gegevens niet kloppen, dan kunnen we deze voor je wijzigen.

Ook kan je ons vragen je gegevens te wissen en om deze niet meer te gebruiken. Als je eerder toestemming hebt gegeven, kan je deze weer intrekken. Wel mogen we (als dat nodig mocht zijn) de gegevens bewaren waarvoor je al toestemming had gegeven. In een aantal gevallen kan je ook aangeven je gegevens te ‘beperken’. We zorgen dan dat je gegevens niet worden gebruikt zonder jouw toestemming.

Sommige gegevens kan je van ons meekrijgen in een gebruikelijk formaat. Dat geldt voor elektronische gegevens die je zelf aan ons hebt doorgegeven, gegevens die je bij ons hebt aangemaakt en gegevens die we gebruikt hebben voor een overeenkomst die we met je zijn aangegaan of waarvoor je toestemming hebt gegeven.

In sommige gevallen mogen we je verzoek weigeren, bijvoorbeeld als je ons vraagt je gegevens te wissen, maar we die nodig hebben voor belastingtechnische redenen of als bewijs bij klachten. Als dit het geval is, hoor je dat zo snel mogelijk van ons.

Wie is er verantwoordelijke voor je gegevens?

Broos Productions B.V., gevestigd aan de Tuindersweg 49A, 2676 BD in Maasdijk, is de verantwoordelijke voor de verwerking van je persoonsgegevens.

Heb je vragen of klachten?

Heb je vragen over je gegevens, de manier waarop we daarmee omgaan of over deze privacyverklaring? Dan kan je contact opnemen door een e-mail te sturen naar info@broosproductions.nl.